alt-text

Framgångsrik avel är ingen slump

Vill du fylla ladugården med fler fyrfota stjärnor – ta kontakt med oss! Våra rådgivare hjälper dig med strategi och planering av en effektiv och lönsam avel och fruktsamhet. I samarbete med dig jobbar vi mot gemensamma mål: Friska, fruktsamma kor som ger mycket mjölk!

Skräddarsydd avelsstrategi hjälper dig att nå målen

Avelsstrategin är grunden för ett långsiktigt och lönsamt avelsarbete. Med den som utgångspunkt kan du effektivisera din verksamhet, få bättre ekonomi och tid över till annat.

När vi hjälper dig att utveckla en avelsstrategi utgår vi alltid från dig och din verksamhet, ditt nuläge och dina visioner för framtiden.
Läs mer om avelsstrategi

Jämnare besättning och högre avelsvärden med Avelsplan

Utifrån avelsstrategin tar vi tillsammans fram en avelsplan. Den fungerar som en handlingsplan för semineringar och djurflöde. Med hjälp av vårt eget planeringsverktyg, Genvägen, kan du få en jämnare besättning med höga avelsvärden.
Läs mer om avelsplan

Fler kalvar efter dina bästa kor? Embryoservice!

När du snabbt och enkelt vill få in nya kofamiljer i din besättning rekommenderar vi vår embryoservice. Med hjälp av inköpta eller egenproducerade embryon kan du skapa fler stjärnor till din gård – eller nya tjurkalvar till VikingGenetics.
Läs mer om embryoservice

Hela kossan under lupp - exteriörbedömning

Att göra en exteriörbedömning innebär att man tittar närmare på kons kropp, ben, juver och bruksegenskaper. Resultatet vägs in kons egna avelsvärden. Via verktyget Genvägen kan du sedan följa besättningens utveckling på grupp- och individnivå. Här har du också möjlighet att jämföra din besättning med Sveriges avelsvärden totalt.
Läs mer om exteriörbedömning

Seminservice när du behöver göra annat

När du behöver arbeta ostört eller är på ledighet kan våra husdjurstekniker seminera dina djur alldeles på egen hand. Vi kan också hjälpa dig att utvecklas som djurägarseminör.
Läs mer om seminservice

VikingGenetics

Viking Genetics logotypVikingGenetics är ledande i Norden på avelsarbete för nötkreatur och ägs av 25 000 mjölk- och köttproducenter i Sverige, Finland och Danmark.

Marknadsledande på hemmamarknaden

Nordens gemensamma avelsmål är unikt och innebär hög mjölkproduktion kombinerat med friska djur. Det har gjort oss till marknadsledande på hemmamarknaden med en export till över 50 länder.

Ett effektivt avelsprogram

VikingGenetics använder den senaste teknologin inom genomisk selektion och könssortering av sperma. De bedriver ett effektivt avelsprogram som omfattar prövning av 250 tjurar per år av mjölkraserna holstein, nordiska röda raser och jersey. Dessutom erbjuds doser från individprövade köttrastjurar från 16 klasser.

Gå direkt till VikingGenetics webbplats

Kontakta mig