Den smarta aktivitetsmätaren

Brunst- och hälsoövervakning - när som helst, var som helst

Växa Control®

Framtidssäkrad produktion

för klimat och ekonomi

Hållbar genetik
alt-text

Mjölkraser

Genom ett effektivt avelsprogram för holstein, SRB och jersey, får du hållbara kor som gör din produktion lönsam.

Mjölkraser

VikingGenetics är ledande i Norden på avelsarbete för nötkreatur och ägs av 25 000 mjölk- och köttproducenter i Sverige, Finland och Danmark.