Mjölkraser

Mjölkraser

Genom ett effektivt avelsprogram för holstein, SRB och jersey, får du hållbara kor som gör din produktion lönsam.

alt-text

Avla för hälsa och prestation

I Norden har vi under årtionden registrerat både hälsoegenskaper och produktionsegenskaper till Kokontrollen. Det har varit möjligt tack vare  kvalificerad data från bland annat provmjölkningar, fruktsamhetsresultat, veterinärbehandlingar och klövverkningar. En gemensam insats som har gett oss hälsosamma och problemfria kor.

HolsteinHolstein

VikingHolstein är den största mjölkrasen i Sverige, Danmark och Finland med omkring 600 000 kor. Jämfört med holsteins runt om i världen är VikingHolstein en medelstor ko med en medelavkastning på 11 000 kg ECM, 4% fett och 3,39% protein.

Mer om holstein

 

SRBSRB

Idag finns det 200 000 röda kor i Sverige, Finland och Danmark. Medelavkastningen ligger på cirka 10 100 kg ECM med en fetthalt på 4,35% och proteinhalt på 3,51% i medeltal.

Mer om SRB

 

VikingJerseyJersey

VikingJersey är den mjölkras som ger högst fett och proteinhalt av de moderna mjölkraserna. Det finns ca 70 000 kor i Danmark, Sverige och Finland, varav störst andel finns i Danmark.

Mer om jersey

 

SKBSKB, fjällko, rödkulla

SKB, fjällko och rödkulla är de tre svenska kulliga lantraserna. Gemensamt för raserna är att de är hornlösa, så kallat kulliga.

Mer om SKB, fjällko, rödkulla

 

Korsningsavel

ProCrossProCROSS

Det bevisat bästa korsningsprogrammet i världen. En roterande treraskorsning där raserna VikingHolstein, VikingRed och Coopex Montbeliarde används.

Mer om ProCross

 

VikingGenetics är ledande i Norden på avelsarbete för nötkreatur och ägs av 25 000 mjölk- och köttproducenter i Sverige, Finland och Danmark.