Mjölkraser

Jersey

Jersey

VikingJersey är den mjölkras som ger högst fett och proteinhalt av de moderna mjölkraserna. Det finns ca 70 000 kor i Danmark, Sverige och Finland, varav störst andel finns i Danmark.

alt-text

Effektiv foderomvandlare

VikingJersey är en medelstor jersey, som i medeltal mjölkar ca 9 600kg ECM tack vare sin höga fett och proteinavkastning vilket visar på en mycket effektiv foderomvandlingsförmåga.

Hälsosamma och problemfria kor

VikingJersey är renrasiga djur som producerar de högsta halterna av fett och protein. 

Avelsmålet för VikingJersey är en hälsosam ko med god fruktsamhet, funktionell exteriör och hög produktion. Det är en ko som är effektiv när det gäller att omvandla foder till mjölk. De har bra fertilitet, juver, livslängd, starka klövar och hög mjölkavkastning.

VikingJersey

 • Friska
  Ledande inom fruktsamhet, sjukdomsresistens och hållbarhet

 • Hög produktion
  Högsta avkastning per kilo levandevikt med de högsta nivåerna av fett och proteinhalter

 • Renrasiga
  Sju generationer renrasiga – ideala för att bredda härstamningen

 • Lönsamma
  Lagom stora, hållbara och effektiva

Arbetar som:
Avelsrådgivare, Raskontakt Jersey

Telefon:
010-471 07 68

Mobiltelefon:
070-893 39 09

VikingGenetics är ledande i Norden på avelsarbete för nötkreatur och ägs av 25 000 mjölk- och köttproducenter i Sverige, Finland och Danmark.