MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Konferenser och projekt

Finansieringsstöd organisationer

Andra externt finansierade projekt

Mycoplasma bovis

Växa Sverige har tillsammans med Gård & Djurhälsan fått pengar från Svenska Köttföretagen för att öka kunskapen om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis.

Mycoplasma bovis är en bakterie som för första gången påträffades i Sverige 2011. Sedan dess har smittan blivit vanligare och förekommer nu i flera typer av besättningar. I en nationell screening av tankmjölk för Mycoplasma bovis upptäcktes 0,4 procent positiva mjölkgårdar år 2016 (10 gårdar av 3 899 testade gårdar), men det finns en misstanke om att smittan finns i fler svenska mjölkkobesättningar än vad resultatet av screeningen visade.

I projektet kommer förekomsten av smitta i kalvsäljande besättningar att undersökas. Dessutom kommer kunskap om sjukdomen att sammanställas och riktlinjer tas fram för att hindra och hantera smitta. Projektet beräknas pågå under tre år, 2017-2019.

Närproducerat foder fullt ut

– optimerad och lönsam utfodring med chans till tydlig kommunikation med konsumenten

Visionen inom projektet var att svensk mjölkproduktion baseras på svenska foderråvaror. Den förhållandevis lilla andel som importerades, särskilt sojaprodukter från tropiska och subtropiska länder, hade skapat etisk debatt. Målet var att beskriva möjligheterna med närproducerat foder fullt ut. För att lyckas krävs strategier.

Projektet, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Svensk Mjölk AB, skulle snabbt förmedla praktiskt användbara resultat och möjligheterna med olika fodermedel granskas. Fokus på förväntade effekter på lönsamhet, växtodlingen, djurhälsa, mjölkkvalitet och miljö/klimat samt ge tydlig information om dessa.

Forskningsrapport nr 1 - 2013-01-01 
Forskningsrapport nr 2 - 2014-02-20
Forskningsrapport nr 3 - 2014-06-30