MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Konferenser och projekt

Årets Mjölkbonde™

Årets Mjölkbonde™ 2021

Med priset Årets Mjölkbonde uppmärksammar Ludvig & Co och Växa Sverige, den mjölkbonde som utmärker sig som en extra skicklig mjölkföretagare.

Utmärkelsen går till den mjölkföretagare som bidragit till att utveckla mjölksektorn genom att på ett föredömligt sätt ha utvecklat sitt företag och varit en förebild för andra. Förutom äran får vinnaren en utbildningsresa i form av studiebesök, konferens eller liknande. Vinnaren får också sitta med i juryn inför påföljande års tävling.

Årets Mjölkbonde™ blir Årets Mjölkföretagare™

Priset Årets Mjölkbonde delades ut för första gången redan 2012. För att stärka stoltheten inom branschen och visa på den prestation vinnaren levererar i sitt mjölkföretag, får vinnaren titeln Årets Mjölkföretagare.

Priset till Årets Mjölkföretagare delas vanligen ut av Kungen i samband med utdelningen av Guldmedaljen i Stockholm.

Vinnare av priset Årets Mjölkbonde™ och titeln Årets Mjölkföretagare™