Konferenser och projekt

Reproduktionsmästare

Reproduktionsmästare

Utmärkelsen tilldelas den gård som har högst RE i kretsen. En RE-mästare utses per krets och bland alla kretsars reproduktionsmästare koras en Sverigemästare.

För att axla titeln RE-mästare behöver några ytterligare kriterier uppfyllas. Kraven är bland annat att inte använda tjur för avel, inte vara ett rent kvighotell och att inte ha avvikande värden på inseminationsintervall. Rapporteringen ska också skötas korrekt.

En bild över fruktsamheten i mjölkbesättningen

RE står för reproduktionseffektivitet och summerar både management och biologi. Det räknas fram genom att dräktighetsprocent multipliceras med inseminationsprocent. Reproduktionseffektivitet, pregnancy rate, är ett nyckeltal som ofta används internationellt. Ett mått som är omtyckt för att det snabbt ger en bra översikt över fruktsamhetsresultatet i besättningen.

För att lyckas krävs bland annat en bra brunstpassning, att djuren har bra förutsättningar att visa brunst, noggranna rutiner för övervakning och rapportering, en god djurhälsa och bra seminteknik.

Reproduktionseffektivitet - nyckeln till lönsamhet

Sverigemästare 

  • 2023 Lilla Hult Gård AB, Öland - RE 0,56
  • 2022 Familjen Pilspets, Holmberga gård, Ringarum - RE 0,54
  • 2021 Håkan Lundqvist lantbruks AB, Värmlands nysäter - RE 0,57
  • 2020 Magnus Hagelsås, Hagelsås, Landsbro - RE 0,55
  • 2019 Gammelbyns lantbruk, Lövånger - RE 0,628