Avel på djupet

Beräkning av avelsvärden

Beräkning av avelsvärden

Avelsvärden beskriver vilken effekt man får om djuret används i avel. De beräknas från egna registreringar och härstamningsinformation.

Metodik

Beräkning av tillförlitliga avelsvärden kräver en omfattande registrering av olika egenskaper, samt kännedom om djurens identitet och släktskap. Även DNA-information används i vissa fall, i så kallade genomiska avelsvärderingar. Utifrån den samlade informationen beräknas avelsvärden för enskilda egenskaper med specifik metodik.

Vid avelsvärderingen används den moderna avelsvärderingsmetodiken BLUP, Best Linear Unbiased Prediction, och så kallade djurmodeller. Där analyseras flera egenskaper tillsammans för att utnyttja släktskap mellan djur och genetiska samband mellan egenskaper. Genom släktskapet får alla djur avelsvärden för alla egenskaper som avelsvärderas inom rasen. Tjurar får exempelvis avelsvärden för kalvningsförmåga genom sina honliga släktingar. 

Det finns samband mellan flera av egenskaperna. Genom att analysera dem tillsammans i en och samma modell, bidrar en egenskap med information till övriga egenskaper. Det ger säkrare avelsvärden.