Smittskydd

Hygienregler

Hygienregler för minskad smittspridning

För att minska risken för smittspridning mellan djur samt mellan djur och människor har Jordbruksverket tagit fram hygienregler. Där ingår allmänna regler för alla som håller djur och särskilda regler för alla typer av besöksverksamheter.

alt-text

Syftet med reglerna är, förutom att minska smittspridning, att minska antibiotikaresistensen. I föreskriften ingår även riktlinjer för hur veterinärer ska arbeta efter en hygienplan.

Allmänna hygienregler för djurhållare

Du har en skyldighet att minska risken för spridning av smittämnen som kan överföras mellan djur och människor, så kallade zoonoser.

Möjlighet att tvätta händerna

Du måste se till att personer som vistas i din anläggning med djur har möjlighet att tvätta händerna med flytande tvål samt varmt och kallt vatten före och efter kontakt med djur. Handdesinfektionsmedel ska också finnas tillgängligt.

Tillgång till handtvätt

För vissa yrkesgrupper som veterinärer, klövverkare, seminpersonal och transportörer är det viktigt att de kan tvätta händerna i nära anslutning till djuren.

Tillgång till skyddskläder

Personer som kommer in i din djurbesättning måste använda skyddskläder och skoskydd. Dessa kan vara av engångsmaterial, väl rengjorda skyddskläder och väl rengjorda skor eller stövlar.

Hygienregler för besöksverksamhet

På gårdar som tar emot besöksgrupper ska det finnas besöksregler för att minska risken för att smittämnen förs mellan djur och människor. Vikten av god handhygien ska ingå i besöksreglerna. Det är rekommenderat att man upprättar besöksreglerna tillsammans med gårdens veterinär.

Information till dig som tar emot besökare

Regler för matintag i anslutning till djuren

Man bör inte äta i närheten av djurens miljö och obehandlad mjölk eller produkter framställda av obehandlad mjölk bör man inte erbjuda till besökare.

Tillgång till handtvätt

Det ska finnas möjlighet till handtvätt nära de djurgrupper som besökare har direktkontakt med; vatten, flytande tvål, torkpapper och handdesinfektion.  Om man har barngrupper eller frekventa besök bör det finnas varmvatten.

Om besöksverksamheten sker på en plats där det inte finns möjlighet till handtvätt, exempelvis på ett bete, ska det istället finnas våtservetter och handdesinfektion.

Information om besöksregler

Du ska informera besökarna om besöksreglerna samt vikten av att hålla en god hygien vid besöket. All personal i verksamheten ska känna till besöksreglerna.

Om det är omfattande besöksverksamhet bör besöksreglerna finnas skriftligt. Djurhållaren ska kunna redogöra för besöksreglerna och hur informationen ska spridas.

Information till besökare på gården

Rapporteringsskyldighet till Länsstyrelsen

På en anläggning med besöksverksamhet som omfattar minst tre besök per kalenderår är djurhållaren skyldig att informera länsstyrelsen om att det förekommer besöksverksamhet på anläggningen samt om besöksverksamheten förändras eller upphör. Blankett finns på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om hygienreglerna på jordbruksverket.se

Kontakta oss

Har du frågor om smittskydd kan du också kontakta våra djurhälsoveterinärer.

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 12

Kontakta mig