Smittskydd

RS-virus

RS-virus

Viruset cirkulerar framförallt under vinterhalvåret och drabbar nötbesättningar. Både unga och vuxna djur kan insjukna, men kalvar drabbas ofta extra hårt.

Smittrycket är högre på vintern eftersom djuren hålls inne, och för att virus överlever längre i kyla. Men det förekommer även utbrott på sommaren. Det går att förhindra smittspridning genom att vara noga med smittskyddet.

Tips för ett bra smittskydd

 • Se till att dina besökare använder gårdens skyddskläder och stövlar.
 • För att hålla lånestövlar rena på insidan - trä plasttossor över skaften när de inte används.
 • RS-prov ger dig koll på besättningens antikroppsstatus.
 • Var försiktig vid djurinköp och ta reda på den säljande besättningens status.

Om olyckan är framme

Viruset sprids lätt via djurkontakt eller med besökare som är i flera besättningar under samma dag. Om din besättning drabbas, informera gärna kollegor, service- och tjänstepersonal att smitta finns i området så att alla kan hjälpas åt att tänka extra på smittskyddet.

 • Avvakta med att ta emot besökare så långt det är möjligt.
 • Behöver du ta emot service- och tjänstepersonal?
  - Hindra smittspridning genom att be dem besöka dig sist på dagen.
 • Vänta med att sälja djur.

Symptom och sjukdomsförlopp

RS-virus ger hög feber och luftvägssjukdom. Det kan hända att djur dör i akut lunginflammation. Kor i tidig laktation är extra känsliga. Sjukdomen kan påverka både mjölkproduktion och reproduktion.

Normalt tar det mellan två till fem dagar från det att djuret smittats tills sjukdomen bryter ut.

Djuren brukar vara sjuka i tre till sex dagar, men det kan också bli mer långvarigt och ge följdinfektioner. Ju större besättningen är, desto längre tid tar det för smittspridningen att klinga av. Vanligtvis tar det tre till fyra veckor innan det är helt smittfritt.

Antikroppar

Djur som har haft infektionen får skyddande antikroppar mot viruset. Att utsätta djuren för smitta för att utveckla antikroppar är däremot inget att rekommendera, då det medför både djurlidande och ekonomiska skador. Kalvar som drabbats av viruset kan få bestående komplikationer som vuxen.  

RS-prov för antikroppstatus

Ha koll på den egna besättningens status för RS-virus, och motivera personalens smittskyddsarbete. Antikroppar mot RS-virus mäts ofta i mjölk från förstakalvare:

 • Ett negativt resultat visar att förstakalvarna inte har antikroppar mot RS-virus. Det betyder att besättningen varit fri från RS-virus de senaste två åren från provtagningstillfället.
 • Ett positivt resultat visar att förstakalvarna har antikroppar mot RS virus. Det innebär att besättningen har haft RS-virus vid något tillfälle de senaste två åren från provtagningstillfället.  

En besättning som är negativ för RS-antikroppar saknar antikroppar = fri status. Det är ett kvitto på ett bra smittskydd. Och besökare som informeras om besättningens status brukar vara extra noggranna med smittskyddet.  

Är resultatet positivt finns allt att vinna på att arbeta för fri status. Det går att åstadkomma ganska snabbt, eftersom RS-virus inte är luftburet och inte stannar kvar i besättningen någon längre tid. Stänger man besättningen och tänker på smittskyddet kan besättningens förstakalvare bli fria cirka två år efter senaste infektionen.