Smittskydd

Gröna listan

Gröna listan

Gröna listan presenterar alla besättningar med godkänd provtagning inom FriskKo® Total.

Gröna listan kan användas av köpande och säljande besättningar för att se smittstatus, och på så vis undvika att få in nya smittor i besättningen. Andra verktyg som minskar risken ytterligare är isolering av inköpta djur i minst 4 veckor, individprovtagning och hälsodeklarationer.

Besättningar på Gröna listan

FriskKo® Total
När det finns fyra tankprover i rad utan påvisade smitta av Salmonella, Streptococcus agalactiae och Mycoplasma bovis kvalificerar besättningen till Gröna listan. 

Mer om FriskKo® - abonnemang på provtagning

Extra information om smittstatus
I besättningar som provmjölkar kan mjölkprov tas från förstakalvare och analyseras för antikroppar mot Mycoplasma bovis, RS-virus samt bovint coronavirus. Prover från förstakalvare ökar möjlighet att tidigt upptäcka Mycoplasma bovis i låggradigt infekterade besättningar.

I FriskKo® Total finns resultatet för RS- och coronavirus med som extra information, utan att påverka om besättning publiceras på Gröna listan. Analysresultaten från förstakalvarna visar om RS- och/eller bovint coronavirus cirkulerat i besättningen de senaste två åren.

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.