MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Smittskydd

Vad händer om smitta upptäcks i FriskKo™?

Vad händer om smitta upptäcks i FriskKo™?

Här är en kort sammanställning av vad som händer vid ett positivt provsvar kring de olika FriskKo-analyserna.

Bovint coronavirus

Upptäckt smitta via antikroppar

 • Gröna listan
  Resultatet påverkar inte Gröna listan.

 • Vad kan jag göra?
  Stärk smittskyddet på gården. Då går det snabbt att få fri status.
  Mer om smittskydd

Mycoplasma bovis

Upptäckt smitta via PCR, bakterieanalys, eller antikroppar

 • Omprov
  Om PCR-provet visar sig svagt positivt, tas ett nytt prov.
  Resultatet ersätter det tidigare provet.

 • Gröna listan
  Besättningen försvinner från Gröna listan.

 • Vad kan jag göra?
  Du har möjlighet till subventionerad startrådgivning.
  Ta kontakt med din veterinär för åtgärdsplan.

RS-virus

Upptäckt smitta via antikroppar

 • Gröna listan
  Resultatet påverkar inte Gröna listan.

 • Vad kan jag göra?
  Stärk smittskyddet på gården. Då går det snabbt att få fri status.
  Mer om smittskydd

Salmonella

Upptäckt smitta via antikroppar

 • Omprov
  Oftast räcker det med en provtagning.
  Det är sällan ett prov behöver tas om.

 • Gröna listan
  Besättningen försvinner från Gröna listan.

 • Vad kan jag göra?
  Du har möjlighet att delta i salmonellaprojektet. Där ingår kostnadsfri rådgivning och provtagning. Jordbruksverket lägger inga restriktioner för besättningar som går med i projektet.
  Salmonellarådgivning

SRA, Streptococcus agalactiae

Upptäckt smitta via PCR, bakterieanalys

 • Omprov
  Om PCR-provet visar sig svagt positivt, tas ett nytt prov.
  Resultatet ersätter det tidigare provet.

 • Gröna listan
  Besättningen försvinner från Gröna listan.

 • Vad kan jag göra?
  Ta kontakt med din veterinär för åtgärdsplan.