IndividRAM för användare

IndividRAM - managementverktyget för foderstatsplanering och produktionsuppföljning.

2021-04-13  Nya versioner

Nu finns IndividRAM 6.34 och NorForOffline 1.24.0.690 att installera.

I IndividRAM kan du:

  • Beräkna foderstater per individ eller per grupp av djur.
  • Föra över fodergivor till gårdens utfodringsutrustning.
  • Registrera besättningens kostnader för arbete, diverse och sjukdomar.
  • Följa upp besättningens fodereffektivitet, foderkostnad, ”mjölk minus foder”, med mera, och analysera resultatet varje månad.

Programvara

Hämta IndividRAM/NorFor, 2021-04-13

Nyheter

Instruktioner

Avisering

För att få ett meddelande varje gång en ny provmjölkning finns på webben kan du aktivera funktionen SMS-/e-postavisering under Inställningar SMS-/epost.

Rätt version av IndividRAM?

Klicka på Hjälp och välj därefter Om i IndividRAM.