Aktivering av betet

Aktivera betet så blir korna lösgående

Om djuren vanligen är uppbunda så är det viktigt att du kryssar i Bete aktivt. Det görs i Inställningar-grupper i IndividRAM 5.

Vad händer då? Energibehovet för underhåll ökar 10 procent, det vill säga samma underhållsbehov om korna är i lösdrift.

Fodermedelsnummer

Många frågar vilka foderkoder som man ska använda för bete. I Fodermedel Bete finner du både Norska och Danska foderkoder som är kompletta. Använd knappen Norfor alla när du väljer fodermedel i IndividRAM 5.

Norska beten

6-511 till 6-513

Danska beten

6-59 till 6-83

Du får en bra överblick på: www.norfor.info Välj NorFor Feedtable.

Observera att bete med nummer 6-512 och 6-513 i år har fått tillägget 100 % hemodlat och 100 % svenskt.

Författare: Maria Åkerlind