Medlem

Undvik onödiga anmärkningar

Undvik onödiga anmärkningar

Här finns en lista som utgår från de vanligaste bristerna. Du kan använda listan för att undvika onödiga anmärkningar vid kontroll.

Det är lätt att bli hemmablind - observera gärna djuren och stallmiljön tillsammans med en kollega. Listan utgår från de vanligaste rapporterade anmärkningarna vid kontroll av djurhållning med nötkreatur* 


Renhet och hygien
Är alla djur tillräckligt rena eller finns det djur som behöver rengöras?
Är alla liggytor rena, torra och ströade?
Finns det ströbäddar som behöver bytas?
Är den årliga stallrengöringen utförd och finns den dokumenterad?

Beläggning och stallmått
  Finns det överbeläggning någonstans?
Är överbeläggningen i så fall endast tillfällig och finns det en plan för att sänka den?
Används stallar och boxar till den djurstorlek eller djurkategori som de är byggda för?
Om inte, kontrollera att måtten ändå uppfyller lagkraven.

Tillsyn och omsorg
Finns det en plan för hur magra eller feta djur ska återfå ett normalt hull?
Har alla sjuka eller nedsatta djur fått den behandling och omsorg de behöver?
Finns det djur som trots behandling inte återhämtat sig inom rimlig tid?

Om djur går ute när betet inte längre växer
Finns det djur som behöver stallas in?
Finns ligghall tillgänglig för alla djur?

Lösdriftsstall med di- eller amkor
Finns det kalvgömma för kalvar upp till 3 månaders ålder?

Mekaniskt ventilerade stall med kalvar
Finns det fungerande larm om den mekaniska ventilationen slutar fungera?


* Jordbruksverket, Djurskyddskontrollen 2020 - En redovisning av kontrollmyndigheternas arbete.