Medlem

Avelsrådet

Avelsrådet i Växa Sverige

Avelsrådet består av representanter från respektive medlemsområde samt representanter invalda i VikingGenetics raskommittéer.

Utöver detta ingår två representanter vardera från Rådgivarna i Sjuhärad och Skånesemin. Vidare bjuds rasföreningarna och vissa tjänstemän från VikingGenetics, NAB, Rådgivarna i Sjuhärad, Skånesemin och Växa Sverige in.

Uppdrag

  • Att skapa positiva målbilder och framtidstankar kring svensk mjölk- och köttproduktion
  • Att öka engagemanget för avelsfrågor i Sverige
  • Att sätta fokus på avelsarbetets betydelse för mjölk- och köttproduktionens ekonomi
  • Göra Sverige proaktivt i NAV-samarbetet
  • Att öka förståelsen för NTM
  • Att öka användning av ET/spolning, genomiska tester, köttrassemin och könssorterat

Antal

Avelsrådet består av två (2) personer från respektive medlemsområde samt representanter invalda i VikingGenetics raskommittéer (SRB, holstein, jersey, köttraser). Utöver detta ingår två (2) personer vardera från Rådgivarna i Sjuhärad och i Skånesemin. Vidare bjuds rasföreningarna och vissa tjänstemän från VikingGenetics, NAB, Rådgivarna i Sjuhärad, Skånesemin och Växa Sverige in.

Utses av

Medlemsområdenas fullmäktigegrupper.

Valbarhet

Rekommendation att representanterna väljs ur befintliga förtroendevaldas skara samt att man tar hänsyn till rasfördelning inom respektive område/gruppering.

Varaktighet

Uppdraget löper på 2 år. Mandattiden är 2 år och val sker vartannat år.    

Arbetssätt

Avelsrådet håller 1 fysiskt möte per kalenderår samt webbinarier vid behov.

Organisation

Arbetet i Avelsrådet utförs i samarbete mellan Avdelning Avel och Forskning & Kunskap Avel.

 

Avelsrådet

Här hittar du kontaktuppgifter till Avelsrådet