Byggträffar för dig som går i byggtankar

LRF Mjölk och Växa Sverige bjuder in till mötesplatser för lantbrukare som vill bygga för mjölkproduktion.

Första träffen ägnar vi åt dig, ditt företag och dina framtidsplaner samt åt ekonomi och byggkostnader. Vi börjar också att analysera själva byggprocessen. På andra träffen diskuterar vi en hel rad råd från olika utgångspunkter och vi granskar deltagarnas skisser eller eventuella ritningar. Tredje träffen ägnas åt byggprocessen mer i detalj och åt hur du kan bli tryggare i inköpsprocessen, trots att du bygger sällan och dina motparter har som yrke att sälja till bönder i byggtankar.

Att bygga nytt stall gör du kanske bara en gång i livet. Det måste bli rätt. På våra byggträffar får du byta erfarenheter med mjölkbönder i samma situation.

Kontakta ditt regionkontor i LRF eller någon rådgivare på Växa Sverige så får du råd om hur du kan delta i våra byggträffar.

Claes Åkerberg, helhetsrådgivare i Växa Sverige