Dräktighet Analys: Nu kan du provta inför sinläggningen

Nu finns även möjlighet att beställa provtagning inför sinläggning med Dräktighet Analys.

– Eftersom PAG-nivåerna stiger hela tiden under dräktigheten är det högre nivåer i mjölken som gäller om man vill få en dräktighet bekräftad inför sinläggningen, säger Nils-Erik Lasson, som arbetar med Kokontrollen på Växa Sverige.

Kor som provtas från 180 dagar efter seminering och med ett värde under 1,0 kommer att rödmarkeras, då detta värde är onormalt lågt för PAG i slutet av dräktigheten. I bild nedan visas också hur nivån för PAG varierar från seminering/betäckning till kalvning.

 

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 06 43

Mobiltelefon:
070-2522620