Glöm inte Smittskyddssamråd vid byggnation!

För besättningar anslutna till Smittsäkrad besättning är det obligatoriskt med ett smittskyddssamråd vid ny- eller ombyggnation som kräver förprövning. För övriga besättningar är det en rekommendation.

Smittskyddssamråd innebär att en veterinär med särskild kompetens går igenom ritningen med fokus på hygien och smittskydd. Ett smittskyddssamråd bör ske tidigt, gärna redan på planeringsstadiet så att det fortfarande finns möjlighet att påverka. Intyget skickas sedan med förprövningshandlingarna till länsstyrelsen. 

– Målet är att stallarna ska utformas så att det är lätt att upprätthålla smittskydd och hygien i det dagliga arbetet och att det ska nå upp till kraven i Smittsäkrad besättning, säger Anna Ohlson, veterinär på Växa Sverige

Att smittskyddssamråd har utförts för besättningar i Smittsäkrad besättning kontrolleras i samband med besök i programmet och om samråd inte skett i besättning som byggt riskerar de att uteslutas med ett års karens, vilket kan få stora ekonomiska följder i besättningen.

Kontaktuppgifter till de veterinärer som är särskilt utbildade i Smittskyddssamråd finns här: Smittskyddssamråd