Kom ihåg att söka klövpengen

Du glömmer väl inte bort att söka djurvälfärdsersättningen Utökad klövhälsovård för mjölkkor, den så kallade klövpengen samtidigt som du gör din SAM ansökan? Under förra året var det över 2 087 gårdar som sökte stödet.

– Se till att inte missa din chans. Jordbruksverket har satt av 150 miljoner under fem år till stödet, säger Lotta Christvall som arbetar med klövfrågor på Växa Sverige.

I år är det andra året som stödet finns att söka. Stödet är på 220 kronor per ko och år för de som uppfyller kraven. Du ska använda dig av en certifierad klövvårdare, djuret ska vara minst 24 månader den 4 maj (sista ansökningsdag för stödet och även för SAM-ansökan), djurets klövar ska verkas och kontrolleras två gånger per år med minst fyra månader mellan verkningarna.

– Att ha rutiner för att följa upp och planera klövhälsan under året är viktigt. Därför ska man ha en klövhälsoplan och vid behov en åtgärdsplan för året. Du ska också behandla eventuella klövsjukdomar i din besättning.

Man söker ersättningen för innevarande år. När du uppskattar hur många djur du kan ansöka för, tänk på att felmarginalen innan en regelrätt straffavgift uppnås är 20 procent. Du kan alltså ha upp till 20 procent fel på antalet djur utan att straffas. Däremot kommer ett avdrag att göras för överskjutande djur.

Målet med stödet är att främja en bättre klövhälsa och därmed öka djurvälfärden hos svenska mjölkkor.

Läs mer om Klövpengen

Läs också: Villkor för utökad klövhälsovård för mjölkkor (Jordbruksverket)

Arbetar som:
Regionchef Avel Mitt/Nord, Områdesansvarig Östersund/Västernorrland

Telefon:
010-471 06 17

Mobiltelefon:
070-345 55 20