Nu ännu bättre jämförelse i Instrumentpanelen

Nu har möjligheterna att jämföra dina nyckeltal med andra förbättrats ytterligare i Instrumentpanelen.

Nu har möjligheterna att jämföra dina nyckeltal med andra förbättrats ytterligare i Instrumentpanelen. 

I Instrumentpanelen kombineras uppgifterna från Kokontrollen med uppgifter från mjölkleveransen och du får en unik helhetsbild över ditt företags produktion. Med Instrumentpanelen får du inte bara bättre kontroll över din produktion utan också färdiga nyckeltal och analyser att utgå från. Du kan både titta tillbaka på egna historiska data och jämföra dig med andra besättningar med liknande förutsättningar.

Instrumentpanelen har förbättrats med jämförelse på nyckeltal under foder- och resultatfliken.

– Du kan även jämföra din besättning med andra besättningar med konventionell eller ekologisk produktion, säger Carolina Markey, ansvarig för Instrumentpanelen på Växa Sverige.

Jämförelsen delas även upp på antal kor och mjölkningssystem men om man vill jämföra sig med alla besättningar i Kokontrollen, oavsett antal kor, mjölknings- och produktionssystem kan man välja att göra det.

Flera fördelar med Instrumentpanelen:

  • Ger en snabb överblick
  • Samlar företagets uppgifter
  • Underlättar styrning
  • Gör det enkelt att dela och diskutera resultat
  • Visar resultat som mjölk minus foder
  • Visar avvikelser och förändringar som möjliggör snabba åtgärder

Klicka här och läs mer om Instrumentpanelen

Grafen visar Mjölk-Foder öre/kg mjölk för de senaste tolv månaderna för konventionella gårdar. Den ljusblå linjen visar medelvärdet för alla jämförda besättningar. Det ljusblå området visar besättningar inom den 10:e och 90:e percentilen.

Senast ändrad 20 januari 2017