Nu börjar de första vallprognoserna komma in

Nu börjar vallprognosproverna komma in på vallprognos.se . I Skåne klipptes det första provet den 24 april och där finns ytterligare ett eller två prover tagna så att man kan se lite trender. I Halland har man också kommit igång, och där klipptes det första provet den 8 maj.

Det är knappast ”rocket science” att konstatera att vallskörden blir senare i år än på många år. Temperaturkurvorna och de hittills tagna prognosproven visar att skörden är cirka 1-1,5 vecka senare i år än 2016. Jämför man mot kurvan för normalskörd på vallprognos.se ser man att skörden kommer att ske ungefär som ett ”normalår”. Man ska dock komma ihåg att kurvan för den normala temperaturutvecklingen refererar till en tidsperiod mellan 1961-1990 (SMHI normaltemperatur) och inte till en period som ligger 30 år bakåt från nu.

Vi har nu en situation som vi inte är så vana vid. En kall väderlek som bromsar utvecklingen samtidigt som det på många håll i landet är väldigt torrt. Det är mycket troligt att utvecklingen går väldigt fort när värmen väl kommer men att bristen på markfukt gör att axgången kommer att ske tidig. När grödan går i ax sjunker smältbarheten fort. Då smältbarheten sjunker blir också energiinnehållet lägre. Eventuell brist på markfukt gör att den skördade mängden kan bli låg. Det kan vara klokt att ha en strategi för hur man ska göra i en sådan situation. En klok strategi är att skörda sin gröda om den börjar axa för att tidigt komma igång med en bra utveckling av 2:a skörden. Det brukar sällan eller aldrig vara klokt att ”vänta in” skördemängd från vallar där utvecklingen har gått för långt. Den förväntade merskörden blir inte så stor som man kan tro och den näringsmässiga kvaliteten sjunker snabbt efter axgång.

Temperaturkurvorna och prognosproverna på vallprognos.se är tänkt att fungera som ett stöd i beslutet om när man ska skörda. På den enskilda gården är det naturligtvis de faktiska förutsättningarna som är mest intressanta. Dagliga fältvandringar för att ha koll på utvecklingen är det bästa verktyget för att slutgiltigt bestämma skördetidpunkten – för maskinerna är väl redan i startgroparna?!

Följ prognosproverna här: Vallprognos

Klippning av vallprognosprov. Foto: Per Axelsson

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86