Nu vässar vi kunskapen om juverhälsa

I september har Växa Sverige tillsammans med Distriktsveterinärerna bjudit in till kurser i juverhälsa för veterinärer på tre orter i landet.

Målet är att veterinärer som jobbar med kor, såväl anställda av Jordbruksverket, husdjursföreningarna som privatpraktiserande, ska få ta del av aktuell kunskap om både behandling av kliniskt sjuka djur och om förebyggande juverhälsoarbete.

– Som det ser ut idag, med ökande resistensproblematik i samhället, finns det de som siar om en framtid utan möjlighet att ge antibiotika till djur, säger Åsa Lundberg, veterinär på Växa Sverige som är med och planerar kurserna. Oavsett om det blir så eller inte är det viktigt att vi som jobbar med lantbrukets djur, både som djurhållare/djurskötare och som veterinärer/rådgivare, blir så bra som möjligt på att behandla rätt fall vid rätt tidpunkt, så att minsta möjliga antibiotika behöver användas.

Förutom att ta upp strategier vid behandling av kliniskt sjuka djur, är en annan viktig del att arbeta med att förebygga nya fall av juverinflammation som annars skulle kunna behöva behandlas. Denna kursserie för veterinärer är en del av ett arbete för att förbättra juverhälsan och minska antibiotikaanvändningen till våra mjölkkor.