Var med och påverka ViLA mjölk!

ViLA i mjölkbesättningar har pågått i drygt ett år och ska nu utvärderas med hjälp av enkäter till djurhållare och veterinärer. Enkäten är anonym och kan besvaras oavsett om du har ViLA i besättningen eller inte.

Resultaten kommer att bearbetas av Växa Sverige. Mjölkföretagare, ViLA-utbildade veterinärer samt Jordbruksverket kommer att få ta del av sammanställda resultat.

Besvara endast enkäten en gång per besättning. Om du är djurägare, förman eller på annat sätt ansvarig för en besättning som INTE har ViLA kan du själv gå vidare och svara på frågorna. Om besättningen har ViLA men du själv som djurägare/förman inte själv är ViLA-utbildad ber vi dig sitta ned med någon på gården som arbetar med ViLA och gå igenom enkäten tillsammans.

Gå till enkäten (Extern länk)

Enkäten kan besvaras fram till 21 april 2017. Stort tack för ditt deltagande!