Rapport från kretsmöte 2017

Kretsmöte i S.Skaraborgskretsen inleddes med en bit god mat på Wrågården utanför Falköping med cirka 35 besökare. Kretsordförande Ingemar Andersson hälsade alla välkomna och öppnade 2017 års kretsmöte.

Anders Ramström från Växa Sveriges styrelse redogjorde för året som gått och gjorde en avstämning av övergripande nyckeltal i strategi 2020. Medlemsansvarig Liselott Jungergård fortsatte med lokal information. Djurhälsoveterinär Per Arnesson höll ett mycket uppskattat föredrag kring fertilitet, reproduktionseffektivitet och epigenetik.

Läs mer Växa Sveriges kretsmöten 2017

Prisutdelning för 100-tonnare

Kvällen avslutades med prisutdelning av inte mindre än 7 st 100 tons-kor, 3 insatta mjölkrastjurar samt 2 st köttrastjurar som är insatta till prövning på Gunnarp.

 Gruppbild från prisutdelningen kvällens hundratonnare

Stolta ägare till kvällens 100-tonnare

 

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02