Utbrott av RS-virus i Uppland

När utbrott av en smitta pågår är det extra viktigt att tänka på smittskyddet. Både i det drabbade området och i angränsande.

Ett utbrott med RS-virus pågår i Uppland, och det kommer säkert inom kort att dyka upp på fler platser i landet, och kanske redan har gjort så. RS-virus ger hosta och feber i besättningen och djur i alla åldrar kan smittas, många gånger drabbas dock kalvarna extra hårt. Viruset sprids lätt mellan gårdar genom djurkontakter och genom besökare som är i flera besättningar under samma dag, till exempel via händer, kläder, skor och redskap.

– Var extra uppmärksamma på smittskyddet och om din besättning drabbas, informera gärna kollegor och fältarbetare att smitta finns i området så att alla kan hjälpas åt att tänka extra på smittskyddet, säger Åsa Lundberg, veterinär på Växa Sverige.

RS-virus brukar dyka upp under vintersäsongen och vi hade några utbrott även förra året.