Våra råd - en del i din klimatsmarta produktion

Du som mjölk- och köttproducent har genom åren fått anpassa dig till både stärkta miljökrav och oundvikliga effektivitetsåtgärder. Tack vare ditt hårda slit har Sverige blivit 40 procent klimateffektivare än det globala genomsnittet. I samband med Earth Hour vill vi visa våra klimatsmarta principer och hur de hjälper dig att ta ansvar för vår planet.

Hög avkastning och produktivitet avgörande för klimatframgångar

All livsmedelsproduktion har någon typ av miljö- och klimatpåverkan. När det gäller mjölk- och nötköttsproduktion finns en grundläggande påverkan som varje ko skapar. Genom att ha en hög produktion per djur, som vi har i Sverige jämfört med många andra länder i världen, kan klimatpåverkan minska per kilo mjölk.

Friska djur producerar mer

Genom att hålla djuren friska kan korna producera bra och mycket mjölk. Då kan de faktorer hos djuren, som påverkar klimatet, fördelas på fler kilo mjölk.

Friska kor lever längre och den miljöpåverkan som korna bidrar med under sin livstid kan slås ut på en större livstidsproduktion. Om korna är friska minskar även svinn på till exempel foder, som utfodrats, men inte omvandlats till mjölk på det mest optimala sättet.

Växa Sverige och svenska lantbrukare jobbar mycket med förebyggande djurhälsovård, foderkvalitet, skötsel och ständigt förbättrade avelsmaterial.

Även om klimat är viktigt så måste vi också klara alla våra miljömål för att nå ett hållbart samhälle. Betande djur och gräsmarker är en nödvändighet för att vi ska kunna bibehålla en biologisk mångfald och ett öppet och varierat landskap, vilket all svensk nötköttsproduktion bidrar med.

Mjölk och nötkött i ett och samma djur ökar produktiviteten

Ett annat sätt att minska livsmedelsproduktionens klimatpåverkan är att kombinera mjölk och nötköttsproduktion och på så sätt slå ut en kos klimatpåverkan på såväl mejeriprodukter som nötkött. Över 60 procent av svensk nötköttsproduktion sker med djur av mjölkras. Allt fler svenska lantbruk kombinerar mjölk och nötköttsproduktion.  

alt-text

Earth Hour - tillsammans för klimatet

Lördag 25 mars 2017 klockan 20:30-21:30 lokal tid tar världen ställning för planeten i världens största miljömanifestation. Släck lampan du också!