Dags att analysera stallgödseln

För att optimera gödslingen av vall och spannmål är det viktigt att veta vad stallgödseln innehåller.

– När det nu börjar gå mot ljusare tider är det dags att börja tänka på vårens sysslor och en av dem är att analysera gårdens flytgödsel, säger Caroline Johnsson, växtodlingsrådgivare på Växa Sverige i Halland. 

Bästa tiden att ta ut ett prov är nu på våren och det ska göras i en omrörd gödselbrunn. Kostnaden är 900 kronor per prov. Växa Sverige tillhandahåller provtagningsburkar och följesedlar. Bor man i Halland kan man lämna in proven på våra kontor i Lilla Böslid och Agrocenter. I övriga Sverige ombesörjer man inskickningen till labb själv. För mer information och utskickning av material, kontakta Caroline Johnsson.