Husdjursstatistik 2018 finns ute nu!

Nu finns statistik för det senaste kontrollåret 2017 från Kokontroll, KAP och Semin sammanställt i rapporten Husdjursstatistik 2018.

I Husdjursstatistk 2018 finns resultat för avkastning, fruktsamhet, hälsa, kalvningar, utgångna djur, rekrytering, åldersfördelning med mera. Resultaten är uppdelade på tabeller för hela landet, för respektive husdjursförening samt rasvis. Det finns uppdelningar med resultat för olika avkastningsnivåer och besättningsstorlek för vissa av tabellerna. I vissa tabeller finns historisk data där man kan se utvecklingen över tid. Här finns även statistik för de dikobesättningar som är med i KAP.

– Tack var den höga anslutningen av kor till Kokontrollen får de redovisade resultaten anses vara mycket tillförlitliga. Genom att jämföra sin egen produktion med de resultat som visas kan man lätt upptäcka sin besättnings starka sidor och vad man kan förbättra. Tabeller finns även med resultat för konventionell och ekologisk drift, för olika stalltyper och för robotbesättningar. Med hjälp av de uppgifterna kan en besättning jämföra sig hur man ligger till jämfört liknande besättningar, eller vad man kan förvänta sig vid en ny- eller ombyggnad eller övergång till ekologisk drift, säger Nils-Erik Larsson, som arbetar med Kokontrollen på Växa Sverige.

För dig som är nyfiken på hur mjölkavkastningen utvecklats, hur många inseminationer det går åt per dräktighet eller vad köttraskalvarna väger vid födelsen – klicka in på länken och läs mer. Här kan du till exempel få svar på vilket år som holstein blev den största mjölkrasen i Sverige, vilken köttras som har de tyngsta kvigorna (550-dagars vikt) och hur vanligt det är med tvillingfödslar.

Husdjursstatistik

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 06 43

Mobiltelefon:
070-2522620