Satsa på utfodringen med oss

Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp i utfodringen. Fodret är en av de största kostnaderna i mjölkproduktionen och det finns stora pengar att tjäna på att planera och följa upp utfodringen.

I år har en del fått mindre mängd grovfoder än normalt. Vi kan hjälpa dig att optimera hur du ska använda ditt hemmaproducerade foder på bästa sätt. Vi har också ett brett kontaktnät över landet och våra rådgivare kan hjälpa till att tipsa om var du kan köpa grovfoder. 

Du kan få råd och stöd om allt i foderkedjan. Kanske vill du ta ett helhetsgrepp om utfodringen, se över foderstaterna eller förändra din vallstrategi. Vi hjälper dig hela vägen från foderanalys och foderstat till uppföljning.

Kontakta våra produktionsrådgivare om du vill:

  • Ta foderanalyser
  • Lägga upp en utfodringsstrategi
  • Beräkna foderstater för mjölkkor och växande djur
  • Följa upp utfodringen
  • Göra en långsiktig planering från frö till färdigt foder
  • Göra en ekonomisk uppföljning

Vi kan foder! Sök anställd här på webben för att komma i kontakt med en rådgivare nära dig.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86