Växas åtgärder på grund av torkan

I Växa Sverige har vi sedan i juni stor uppmärksamhet på torkan, tillsammans med många andra i branschen.

Ordförande Marita Wolf och avdelningschef Rådgivning & Företagande Ulrika Lundberg ingår i branschens Högnivå-krisgrupp, som leds av LRFs ordförande Palle Borgström. Här delar alla i branschen sina erfarenhet, det tas beslut om gemensamma insatser och om hur agera tillsammans för att åstadkomma politisk påverkan.

Växas bidrag i Högnivågruppen är att uppmärksamma de omedelbara utmaningar som torkan skapar hos mjölk- och köttproducenter vad gäller den kritiska fodersituationen och behov av slaktkapacitet. Men även följdeffekter av värmen såsom nedsatt produktion och försämrad fertilitet, som har långtidspåverkning av produktionen, lyfts fram av Växa. Tillsammans med SJV och LRF räknar vi på en generell bedömning av den ekonomiska förlusten orsakad av torkan och värmen, som kan användas i den politiska dialogen.

Dorit Greve
VD Växa Sverige

Vi delar våra råd och nyheter med dig

På Växa Sveriges hemsida har vi samlat ihop all information här: www.vxa.se/foderbrist.

Här hittar du tips och idéer samt fakta om foderbrist och torkans påverkan. Här finns rekommendationer och information om alternativa foder, foderstrategi, besättningsreducering, värmestress och mycket mer. Här samlas dessutom alla länkar till vad som görs i hela branschen, i form av regellättnader, dispensmöjligheter, importregler för foder samt inspelen från regeringen med anledning av torkan. Förutom värdefulla råd finns det via webbsidan möjlighet att komma i kontakt med våra rådgivare för en fördjupad diskussion om vilka beslut du behöver ta på kort och lång sikt för ditt företag.

Vi uppdaterar webben löpande med fakta och information, och skickar regelbundet ut nyhetsbrev. Är det något du saknar är du välkommen att kontakta oss på info@vxa.se

Du får gärna även kommentera våra inlägg om torkan på t ex Facebook.