Ökad frihet med smart övervakning

Med SenseHub™ i stallet har Ann-Sofie Lind fått en större frihet i sitt arbete. – Jag är inte låst vid att behöva titta till korna hela tiden, utan kan göra annat.

På Burns Gård är det Ann-Sofie som utför all seminering. Att hitta vilka kor som är brunstiga, och när i brunsten det är dags att seminera, är alltså en viktig uppgift för henne.

Större frihet med SenseHub

Den har underlättats sedan Burns Gård investerat i SenseHub, vilket i praktiken innebär att kon efter att den kalvat utrustas med en transponder. Denna transponder är sedan på fram tills kon dräktighetsundersökts. Under resans gång kan Ann-Sofie se kons brunstindex och när det är dags att seminera säger SenseHub till. Det är en ganska stor skillnad jämfört med det förra systemet på Burns Gård.

– Där var man tvungen att vara mer aktiv själv och titta mer på korna. Då kunde man gå hur många brunstpassningsrundor som helst och ändå missa kor. SenseHub är väldigt tillförlitligt och talar tydligt om vad du ska göra och hur du ska göra. Även vissa av kvigorna på granngården har SenseHub.

Precision och tajming

Att kunna lita på sitt övervakningssystem innebär inte bara vinster i tid och pengar, det ger också Ann-Sofie ett lugn och en trygghet.  

– Min känsla är att vi seminerade mycket tidigare innan SenseHub. Nu är jag mer kall eftersom jag vet att jag har tid på mig. 

Medan hon väntar på att korna ska bli brunstiga kan Ann-Sofie lägga tiden på annat, som till exempel att pyssla om kor och kalvar, lägga upp avelstrategier och planera för framtiden. Med SenseHub får hon också en helt annan precision i semineringen, där hon kan anpassa sig efter kornas siffor. 

– Jag försöker ju att tajma in vad som är optimalt för varje ko, någon kan man seminera i ottan och någon på eftermiddagen. Förhoppningen är att man då inte ska behöva seminera en gång till. Men om ”toppen” är mitt i natten seminerar jag inte, utan de flesta semineringar prickar jag in på dagtid.  

Lätt att förstå

Att SenseHub finns som en app i mobiltelefonen innebär också en frihet för Ann-Sofie och hon uppskattar denna funktion.

– Jag tycker att det är jättebra. Jag kan kolla korna vart jag än befinner mig. Är jag inte hemma kan jag se vilka jag kan seminera när jag kommer hem, innan det är försent. Man missar ingenting. Just användarvänligheten lyfter Ann-Sofie också fram som ett argument för att satsa på SenseHub.

– SenseHub har varit lätt att lära sig. Allt är tydligt och det är enkelt att klicka sig fram.  

Text: Christian Persson