Val 2020 startar redan 2019!

Sedan 2014 har webbröstning använts vid val till Växa Sveriges fullmäktige. Nu är det dags att öppna verktyget för fjärde gången – den 6:e november startar nomineringen.

Fullmäktige har en viktig roll 

I den ekonomiska föreningen har fullmäktige en viktig roll med många uppgifter. På årsstämman ska Växa Sveriges 40 fullmäktige välja styrelse, revisorer och stämmovalberedning, besluta om arvoden. Fastställa resultat och balansräkning, besluta om ansvarsfrihet, motioner och andra ärenden samt uttrycka medlemsvilja.

Löpande under året ska fullmäktige till exempel följa upp styrelsens lagda strategi, regelbundet följa affärsutveckling och ekonomiskt resultat. Följa upp antagen medlemsvilja samt hålla kontakt med medlemmar och kretsråd.  

Du kan påverka

Alla medlemmar kan vara med och påverka vem som axlar rollen som fullmäktige genom att nominera en lämplig kollega. Tänk på att personen måste vara valbar enligt Växa Sveriges stadgar: medlem eller medlemmens make/maka eller sambo, son eller dotter, firmatecknare för medlem eller hos medlem anställd person i förtroendeställning.

Valets två delar får nu en längre mellanperiod

Nomineringen till fullmäktige startar redan den 6 november 2019 och pågår till den 27 november. Själva röstningen går av stapeln i slutet av januari 2020, och avslutas i början på februari - i god tid innan kretsmötena.

Syftet är att ge valberedningen i medlemsområdet mer tid att arbeta med kontakt och presentation av kandidaterna. 

Mer information om valet presenteras fortlöpande.
Här hittar du det senaste om valet 2020

 

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02 

Bli medlem du också!

Vi finns till för dig och ditt företag och som medlem i en ekonomisk förening kan du vara med och påverka hur föreningen ska utvecklas.

Gå vidare!
alt-text