Årets sista inregistrering i Arlagården®

Passa på att säkra din extra ersättning för året genom att delta i Arlagårdens alla delar – i november öppnar registreringen igen och vi finns redo att hjälpa till.

Alla mjölkproducenter som levererar till Arla behöver regelbundet registrera in uppgifter i webbverktyget Arlagården®. Du som ännu inte fyllt i Arla klimatberäkning under 2020 har nu årets sista chans att delta.

1 november - 2 december har du möjlighet att fylla i uppgifterna och säkra extra ersättningen för 2020! Ta gärna hjälp av oss på Växa via tjänsten Arlagården inregistrering.

Tjäna pengar samtidigt som du minskar klimatavtrycket

Arlagården egenkontroll är den obligatoriska delen. De två delarna Arlagården plus och Arla klimatberäkning ger en ersättning med cirka 10 öre/kg mjölk vardera. Det betyder att en besättning med 100 kor kan tjäna upp till 200 000 kr på helårsbasis!

Arlagården egenkontroll och Arlagården plus ska fyllas i kvartalsvis. Arla klimatberäkning görs däremot endast en gång per år och tar vanligtvis minst ett par timmar att fylla i. Ersättning för klimatberäkningen som fylls i under 2020 gäller till årets slut vilket förklarar att de allra flesta valt att registrera uppgifter tidigare i år.
Spara tid med tjänsten Arlagården inregistrering 

För dig som registrerar uppgifter i Arla klimatberäkning ingår ett rådgivningsbesök med syfte att minska klimatavtrycket från din gård. Du som på egen hand eller med hjälp av våra rådgivare har fyllt i uppgifterna, blir kontaktad av en hållbarhetsrådgivare för att planera in en tid för besöket.
Arla klimatberäkning och rådgivningsbesöket

Är du nyfiken och vill veta ditt resultat så snart som möjligt?

Hittills i år har närmare 1900 svenska mjölkproducenter fyllt i Arla klimatberäkning. Rådgivningen är i full gång och hållbarhetsrådgivarna genomför nu flera hundra klimatrådgivningar per månad. Under 2020 och fram till och med 23 oktober, har 596 mjölkföretag fått rådgivning. På grund av Coronasituationen sker de allra flesta rådgivningsbesöken digitalt för Arla klimatberäkning, och kommer pågå till och med sista mars 2021.