Dags för Arlagården® inregistrering

Passa på att maximera din ersättning för året genom att delta i Arlagårdens alla delar – i augusti öppnar registreringen igen och vi finns redo att hjälpa till.

Alla mjölkproducenter som levererar till Arla behöver regelbundet registrera in uppgifter i webbverktyget Arlagården®. Du som ännu inte fyllt i Arla klimatberäkning under 2020 har nu en ny chans.

1 - 31 augusti har du möjlighet att fylla i uppgifterna och maximera ersättningen för 2020! Ta gärna hjälp via tjänsten Arlagården inregistrering.

Tjäna pengar samtidigt som du minskar klimatavtrycket

Arlagården egenkontroll är den obligatoriska delen. De två delarna Arlagården plus och Arla klimatberäkning ger en ersättning med cirka 10 öre/kg mjölk vardera. Det betyder att en besättning med 100 kor kan tjäna upp till 200 000 kr på helårsbasis!

Arlagården egenkontroll och Arlagården plus ska fyllas i kvartalsvis. Arla klimatberäkning görs däremot endast en gång per år och tar vanligtvis minst ett par timmar att fylla i.
Spara tid med tjänsten Arlagården inregistrering 

För dig som registrerar uppgifter i Arla klimatberäkning ingår ett rådgivningsbesök med syfte att minska klimatavtrycket från din gård. Du som på egen hand eller med hjälp av våra rådgivare har fyllt i uppgifterna, blir kontaktad av en hållbarhetsrådgivare för att planera in en tid för besöket. 

På grund av Corona och Arlas policy inleddes rådgivningen senare än planerat och sker i nuläget endast via distansrådgivning. Under första registreringsperioden fram till 2 juni, har fler än 1800 mjölkproducenter fyllt i Arla klimatberäkning. Det innebär att det kan dröja fram till början av 2021 innan rådgivningen sker. Förhoppningsvis kommer det från och med i höst också vara möjligt med fysiska gårdsbesök, för den som föredrar det.
Arla klimatberäkning och rådgivningsbesöket