Hjälp med inregistrering i Arlagården®

Nu kan du maximera din ersättning genom att delta i Arlagårdens alla delar – registrera före den 2 juni! Önskar du hjälp med inregistreringen finns tjänsten Arlagården inregistrering.

Alla mjölkproducenter som levererar till Arla behöver regelbundet registrera in uppgifter i webbverktyget Arlagården®.

Pengar att tjäna

Arlagården egenkontroll är den obligatoriska delen. Väljer du även att delta i delarna Arlagården plus och Arla klimatberäkning, kan du tjäna upp till 200 000 kr per år i en besättning med 100 kor. Detta eftersom varje del ger en ersättning med cirka 10 öre/kg mjölk.

Arla klimatberäkning tar vanligtvis minst ett par timmar att fylla i. Spara din tid genom att låta en rådgivare hitta rätt uppgifter från bland annat Kokontrollen. 

Fyll i uppgifterna innan den 2 juni så maximerar du ersättningen för 2020!
Få hjälp via tjänsten Arlagården inregistrering

Minska gårdens klimatavtryck

För dig som registrerar uppgifter i Arla klimatberäkning ingår ett rådgivningsbesök med syfte att minska klimatavtrycket från din gård. Du som på egen hand eller med hjälp av våra rådgivare har fyllt i uppgifterna, blir kontaktad av en hållbarhetsrådgivare för att planera in en tid för besöket.

På grund av Corona och Arlas policy är det i dagsläget oklart när gårdsbesök kan inledas. Däremot kan distansrådgivning bli aktuellt för vissa gårdar.
Arla klimatberäkning och rådgivningsbesöket