Hjälp oss utveckla MinGård®

MinGård är under ständig utveckling i dialog med er som användare. Dina synpunkter är viktiga och påverkar den vidare utvecklingen.

Under 2020 har många nyheter introducerats i MinGård

Besättningsöversikten innehåller idag flera ögonblicksbilder, bland annat kan man se de senaste 12 månadernas kalvningar samt i vilka månader kalvningarna förväntas ske framåt. Man kan även se diagram över mjölkavkastning, producerad i Kokontroll® och levererad till mejeri.

Det nyligen introducerade diagrammet över antal djur i olika åldrar kommer inom kort att kunna beräknas på valfritt historiskt datum. I nästa version kommer provmjölkningsresultat samt senaste 12 mån , års- och livstidsproduktion att redovisas på mjölkkornas djurkort.

Läs mer i nyheten om besättningsöversikten

Beställning av genomisk analys kan nu göras via MinGård, och fler och fler uppgifter kan skrivas ut även på utgångna djur. Det finns möjlighet att följa upp hur djuren växer och slaktresultat redovisas från de flesta av landets större slakterier.

Under 2021 räknar vi med att kunna presentera en hälso- och behandlingsjournal i MinGård som klarar kraven på journalföring och rapportering av använda läkemedel. Mer utveckling planeras och det är du som användare som styr. 

Vad tycker du?

Vilka förbättringar och/eller nya funktioner behövs i MinGård, för att förenkla ditt arbete? Berätta genom att fylla i formuläret och skicka in. Vi ser fram emot att få dina synpunkter.  

Tyck till om MinGård