Kallelse till Växa Sveriges kretsmöten

På grund av pågående Coronapandemi ställdes de ordinarie kretsmötena in i mars. Planen var att genomföra kretsmöten i kombination med medlemsträffar i slutet av sommaren, och med anledning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer är detta inte genomförbart.

Växa Sveriges styrelse kallar härmed till gemensamma kretsmöten via telefon, där styrelseinformation, val av kretsråd, kretsvalberedning samt motionshantering kan genomföras.

Kretsmötena går av stapeln under tiden 25 juni-2 juli. Personlig kallelse kommer per post inom kort till alla medlemmar.

Här hittar du samlad information om kretsmötena  

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02