Medlemsinformation april 2020

Ta del av resultat, årsredovisning och hållbarhetsrapporten för 2019, läs samlad information om kretsmötena, fullmäktige och årsstämman, verksamheten och vår tjänsteförsäljning.

Växa Sveriges Resultat 2019 & Årsredovisning 2019!

Växa Sverige gör ett rekordresultat för 2019 på 17,5 Mkr efter finansnetto och styrelsen såg verkligen fram emot att åka ut på 31 olika kretsmöten och träffar er medlemmar för att få förmedla den glädjande nyheten. Styrelsen har beslutat om återbäring till medlemmarna om totalt 8,1 Mkr. Fullmäktige skall dock först fatta beslut på årsstämman 14 maj och fastställa resultat och balansräkning samt besluta om föreslagen vinstdisposition. Det positiva resultatet är genererat genom ökad tjänsteförsäljning inom många områden. En fastighetsförsäljning påverkar också resultatet positivt med 4,5 Mkr.

Läs pressmeddelandet med VD Dorit Greve i sin helhet

Läs Årsredovisning 2019 med Hållbarhetsrapport

Med tanke på miljö och ekonomi så gör Växa Sverige som de flesta andra föreningar i branschen dvs vi skickar inte ut Årsredovisningen per post längre. Det finns mycket matnyttigt att läsa i den.

Ladda ner den från den här sidan

Inställda och framflyttade kretsmöten

Som vi tidigare meddelat via sms/Facebook/webb är samtliga Växa Sveriges kretsmöten inställda pga. pågående Coronapandemi. Planen framåt är att genomföra kretsmöten i samband med olika former av medlemsträffar förhoppningsvis under sommaren. Vid det tillfället kommer val av kretsråd och kretsvalberedningar att ske samt möjlighet att få motioner behandlade. Styrelseinformation kommer också var en del av programmet. Prisutdelning till alla 100-tonnare, insatta semintjurar och pris till kretsens reproduktionsmästare planeras också ske vid detta tillfälle. Nuvarande kretsråd valda på kretsmötena 2018 är lokalt förtroendevalda tills kretsmöten går att genomföra.

Fullmäktige & Årsstämma

Tack vare att nominering och val av fullmäktige redan är genomfört i Växa Sverige via webbröstning så har vi 40 stycken ordinarie fullmäktige på plats inför årsstämman den 14 maj. Styrelsen har beslutat att stämman kommer genomföras digitalt och förberedelser för det pågår för fullt. Eftersom inga kretsmöten gått av stapeln med behandling av inkomna motioner så kommer stämmans motionsbehandling förslås att bordläggas till en planerad extra stämma i november.

Verksamheten & Tjänsteförsäljning

Från Växa Sveriges sida gör vi vårt bästa för att inte sprida Corona-viruset mellan anställda eller kunder. Vår verksamhet med besök på gård pågår som vanligt för dosleveranser, semin, dräktighetsanalyser, avhorningar med mera. För rådgivningsbesök förs dialog mellan kund och rådgivare för att säkerställa utformningen för ett fysiskt eller digitalt rådgivningsbesök.

Mer information  

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02