Fodermedelstabell ger neutrala jämförelser

Med Fodermedelstabellen från NorFor kan lantbrukare jämföra kraftfoder från olika leverantörer. Tabellerna gör det möjligt att bedöma fodrets näringsvärde i förhållande till pris.

NorFor har de senaste 10 åren publicerat en Fodermedelstabell som ger mjölk- och köttproducenter ett konkurrensneutralt underlag för att bedöma olika foders kvalitet vad gäller näringsvärde i förhållande till pris. Fodermedelstabellen omfattar nu över 2 000 kommersiella foderprodukterfoder från mer än 100 olika foderleverantörer i Sverige, Danmark, Norge och Island.  

Fodertabellen är frivillig

NorFor erbjuder denna tjänst till alla foderföretag kostnadsfritt och på lika villkor för alla.

- Det är foderfirmorna själva som avgör om de vill använda Fodermedelstabellen – deltagandet är frivilligt och foderföretagen ansvarar själva för korrektheten i uppgifterna, säger Patrik Nordgren, vd för NorFor. Syftet med tabellen är att stötta lantbrukarna i sitt beslut om vilket foder de ska välja utifrån besättningens behov. Foder är den största rörliga kostnaden i mjölk- och köttproduktionen, och därför är bra beslutsunderlag A och O för att nå produktionsmålen för gården. Fodermedelstabellen är en service vi tillhandahåller för den enskilde lantbrukaren.  

NorFor är trygga med de värden som anges i fodertabellen

NorFors värden för råvaror Fodermedelstabellen har bred och väl genomlyst grund tack vare att uppgifterna kommer från flera universitet och har diskuterats och bedömts av en samlad kompetens från Sverige, Norge och Danmark. Detta arbetssätt garanterar värdena för råvaror i tabellen.

- Vi har noterat att Svenska Foder valt att plocka bort sina kraftfoder från Fodermedelstabellen. Vi har fört en dialog med Svenska Foder för att tillsammans försöka identifiera en lösning, säger Patrik Nordgren. Vi ser fram emot att återse dessa foder i vår Fodermedelstabell, avslutar Patrik Nordgren.  

Fakta NorFor

NorFor ägs av de fyra nordiska rådgivningsorganisationerna; Växa Sverige, SEGES, Tine SA och RML. NorFor utvecklar och levererar ett gemensamt fodervärderingssystem till lantbrukare i Sverige, Danmark, Norge och Island.  

Mer om Norfor finns på www.norfor.info