Stor potential i att förbättra slaktresultaten

Rykande färsk statistik från svenska slakterier visar stor variation i tillväxt och slaktvikt på våra djur. I många fall är de 10% bästa slaktresultaten dubbelt så bra som de 10% lägsta.

Det visar att det finns en enorm potential i att förbättra slaktresultaten och lönsamheten på våra svenska köttgårdar!

Grunden är oftast någon variant av brist på foder. Det kan vara att kvaliteten är för låg och tillgången för dålig. Det kan också bero på begräsningar i stallet, som exempelvis i antal och utformning av ätplatserna. Utfodringsrutinerna har också en stor inverkan, säger Jannica Krafft, produktionsrådgivare och specialiserad på kött hos Växa Sverige.  

Så lyckas du

Jannicas tips - så kan du förbättra dina slaktresultat.

 • Analysera ditt foder och gör en foderstat 
  Det är en grundförutsättning för att säkerställa att dina djur får i sig den näring de behöver för att växa optimalt.

 • Se över dina utfodringsrutiner
  Säkerställ att alla djur får tillräckligt med mat. Om det inte finns en ätplats per djur är det extra viktigt att anpassa dina rutiner, så att det finns tillräckligt med mat och av god kvalitet även till de lågrangade djuren.

 • Fundera kring management
  Har du det optimala flödet i stallet? Var tappar djuren tillväxt? Tänk på att minimera antalet förflyttningar och foderbyten eftersom det gör att djuren tappar i tillväxt under en period.

 • Hur ser stallmiljön ut?
  Många djur står i för dåligt ventilerade stallar. Passa på att göra en stallmiljöutredning via Greppa Näringen om det finns pengar i ditt län.

 • Ta hjälp av ett bollplank utifrån
  Prata med en kollega eller rådgivare, för att få hjälp och inspiration om vad du kan förbättra i din produktion och hur.

 • Följ upp produktionen!
  Se över dina resultat, vad kan du dra för slutsatser, vad fungerar bra och vad kan bli bättre? Jämför dig gärna med andra - hos oss finns så kallade produktionstjärnor. Med hjälp av dessa kan du jämföra dina resultat med andra besättningar inom samma produktionsgren.  

Vill du också förbättra dina slaktresultat?

Hör av dig till oss på 010-471 00 17.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 03 08

Mobiltelefon:
070-833 00 66