Brunstpassning på distans

Rickard och Marie Garbell, Duderö Limousin och Bazadaise, är inte bara framgångsrika köttrasuppfödare. De har också andra jobb vid sidan av.

- Utan SenseHub™ Beef hade vi inte kommit dit vi är idag, för oss är det ett nödvändigt redskap, säger Rickard.

Rickard och Marie Garbell, Duderö Limousin och Bazadaise

Om det finns någon mall för hur man blir köttrasuppfödare så följer paret Garbell i alla fall inte den. 1999 köpte Rickard och Marie gården Duderö, en släktgård på Maries sida. Rickard hade då utbildat sig till idrottslärare och Marie pluggade till sjukgymnast i Stockholm, så några tankar på att bedriva lantbruk fanns inte. Men efter några år inhandlade paret några korsningsdjur, som trots att succén uteblev ändå gav blodad tand.

- 2004 köpte vi sedan fem Limousinkvigor och en tjur. Det var tufft i början, som nybörjare, och faciliteterna var inte så roliga. Det första vi gjorde var att göra lösdrift av en lada där det stått maskiner.

I september 2021 är läget helt annorlunda. På Duderö, som hela tiden byggts ut och vidareutvecklats, finns totalt 90 djur varav 36 dräktiga. 2017 började SenseHub Beef att användas. Seminering i kombination med brunstpassning via SenseHub Beef har givit ett klart bättre dräktighetsresultat.

- Tidigare blev det ofta ”icke dräktigt” även om husdjursteknikern sa att brunsten var bra. Det blev dyrt, frustrerande och man höll på att ge upp. För oss, som vill tillhöra eliten inom Limousinavel, var valet att satsa på SenseHub Beef enkelt.

Sköter brunstpassningen när ingen är hemma

Flera faktorer gör att SenseHub Beef är ett extra värdefullt redskap för Rickard och Maries verksamhet. Båda har ”vanliga jobb”, Rickard som idrottslärare på Bruksgymnasiet i Gimo och Marie som sjukgymnast. Dessutom har de barn som är väldigt aktiva inom idrotten, vilket innebär en logistisk utmaning.

- Då blir brunstpassningen helt enkelt för dålig, det funkar inte. Rickard och Marie är också utpräglade tävlingsmänniskor. Rickard har en bakgrund som skridskoåkare och knäcker extra som kettlebell-tränare. Marie har tillhört juniorlandslaget i friidrott, där paradgrenen var 200 meter. De älskar att sätta upp nya mål och att sträva framåt.  

- SenseHub Beef är ett måste. Vi hade inte klarat av att vara en avelsbesättning av yttersta kvalitet om vi bara skulle förlita oss på att köpa tjurar. Då hade vi inte fått samma genetiska spridning och kunnat ta del av de bästa avelstjurarna som finns.

Intressanta framtidsplaner

Tre avelstjurar finns dock på Duderö. En har använts i ett spännande framtidsprojekt som avslöjas av namnet på besättningen, Duderö Limousin och Bazadaise. Två Bazadaisehondjur nämligen finns på gården. Den ena kvigan, född 2018, har nu fått en tjurkalv via seminering med tjur, där SenseHub Beef användes. I år har Duderö också fått två Bazadaisekalvar via embryo och användning av SenseHub Beef. Målet med att börja korsa på den franska rasen Bazadaise är att på sikt skapa en hornlös besättning, vilket beräknas ta fyra generationer i öppen stambok.  

- I detta arbete kommer SenseHub Beef att vara minst lika viktigt som för Limousindjuren. I det lite kortare perspektivet händer det också grejer. Duderös stora lada, som redan byggts ut en gång, ska byggas till med 65 kvadratmeter under hösten. Mest för djurvälfärdens skull och för att förenkla jobbet för oss.

Rickard och Marie hårda jobb har gett utdelning. Vid Köttrasprövningens auktion i mars 2021 blev Rocky av Duderö bäst betalda tjur, med ett pris på 118 000 kronor.