Fertiliteten är en grundpelare

Lägre inkalvningsålder och optimalt kalvningsintervall - Karin Alm tar hjälp av Växa Sveriges fruktsamhetsservice för att lägga upp fruktsamhetsarbetet på gården.

Karin AlmGården med namnet Korus AB ligger i Trönö strax söder om Borlänge i Dalarna. Här bedriver Karin Alm och sambon Markus Johansson mjölkproduktion sedan fem år tillbaka då paret flyttade upp från sin tidigare gård i Falköping, Västergötland. För tre år sedan ställde de om produktionen till eko.

Besättningen på gården uppgår idag till cirka 130 mjölkkor plus rekryteringsdjur. Vid köpet ingick större delen av gårdens besättning och från gården i Falköping hade Karin och Markus med sig omkring 50 mjölkkor och lika många ungdjur. Sammantaget fick de ett överskott av ungdjur i ungdjursladugården. 

– Vi fodrade och skötte dem men sen gick man ju därifrån. Det gjorde att det var svårt att se några brunster och inkalvningsåldern låg på 30 månader. Då bestämde vi att det här måste vi ta tag i. Idag har vi en inkalvningsålder på 25,2 månader och det är vi nöjda med, säger Karin Alm. 

Optimalt kalvningsintervall

För att få ner inkalvningsåldern tog Karin och Markus hjälp av Växa Sveriges fruktsamhetsrådgivare Mikaela Frost som redan hade jobbat med gården under några år. Tillsammans la de upp en plan för fruktsamhetsarbetet på gården för att inga djur skulle gå tomma.  

Karin Alm och fruktsamhetsrådgivare Mikaela Frost

– Vårt kalvningsintervall låg aldrig över 12 månader och vi visste att brunster och seminering, det kan vi. Men vi såg inga brunster så vi flyttade semineringskvigorna till de mjölkande korna i koladugården och började seminera, seminera och seminera. Ett halvår senare var vi nere på en förväntad inkalvningsålder på 26 månader, säger Karin. 

I samarbetet med Mikaela ingår ett uppföljningsbesök en gång i månaden. Då går de igenom hur många djur som är dräktiga, reproduktionseffektiviteten, kalvningsintervall och gör anteckningar om enskilda djur som behöver kollas lite extra. 

– Uppföljningsbesöken har varit en stor hjälp för oss. Vi upptäckte till exempel att vårt kalvningsintervall låg på 11,2 månader, vilket var lite kort. Tack vare uppföljningen med Mikaela vågade vi vänta med semineringen och nu ligger vi på 11,8 till 12 månader. Vi räknar även ut besättningens reproduktionseffektivitet och det ger en god vägledning om hur många rekryteringsdjur vi behöver. Det har gett oss ett lagom antal ungdjur, säger Karin. 

En grundpelare för mjölkproduktionen

Färre ungdjur har inneburit lägre kostnader för foder och bättre utrymme för den övriga besättningen. Karin ser fertiliteten som en grundpelare för lönsam mjölkproduktion och har svart på vitt vilken roll regelbunden uppföljning av dräktigheter spelar. Hon är mycket nöjd med rådgivningen och stödet hon och Markus får av Mikaela.  

– Hon har så oerhört hög kompetens. Hon kör med ultraljud och tar dem på 27 dagar efter seminering. Det är fantastiskt bra. Vi är så tacksamma och nöjda att hon kommer till oss varje månad. Hon har verkligen koll på oss, säger Karin.