Följ upp med foderanalyser

Foderanalyser ger dig svar på hur ensileringen har gått i partiet. Analysen visar Ts-halt, pH-värde, sockerhalt och andelen syror - mjölksyra, smörsyra och ättiksyra.

Förebygg varmgång i grovfodret  

Vid öppning av nytt foderparti kan det uppstå varmgång. Varmgång är jästtillväxt i fodret orsakat av syre. Det leder till näringsförluster och ökat pH, som i sin tur gynnar mögeltillväxt. Förlusterna kan vara så stora som 8-15%. Vid användande av kemiska tillsatsmedel är förlusten betydligt lägre, 2-4%. Tillsatsmedel med natriumbensoat, kaliumsorbat eller propionsyra rekommenderas. 

Luftfri ensilering - den viktigaste förebyggande åtgärden

God packning är A och O. Om grödan är torrare än 35% ts försvåras packningen. Materialet blir dessutom poröst och släpper in mer luft i grödan vid öppning, vilket främjar jästtillväxten. För att undvika varmgång måste uttaget av fodret också hålla en bra hastighet. I plansilo rekommenderas minst 2m/vecka.  

Tips vid pågående varmgång

  • Plocka bort det drabbade fodret från silon. Mätta uttagsytan och hindra syre att ta sig in i fodret, genom att använda kallt vatten. Håller det borttagna fodret god hygienisk kvalité, kan det torkas för utfodring senare.

  • Ett annat alternativ är att packa om hela silon i slang/korv för att få det luftfritt. Då avstannar varmgången. Dyrt, men kanske billigare än att slänga och köpa in grovfoder.  

Varmgång eller inte – genom uppföljning får du värdefull information. Det underlättar val av tillsatsmedel, planering av nya silos och utvärdering av vallkedjan.

Hör av dig till oss för uttag av foderprover och tolkning av svar på din foderanalys. Eller om du önskar fler tips och råd vid varmgång.