Grattis till alla fina prestationer

Under årets digitala kretsmöten har många fina prestationer uppmärksammats. Här syns några av alla stolta pristagare.

100-tonnare

I Kokontrollen hittar vi korna som inte gör så mycket väsen av sig. De mjölkar på, har god fertilitet, tar sig snabbt dräktiga, håller sig friska och har god aptit. Kor som man gärna vill ha många av i besättningen. Här syns två av pristagarna som har kor med en livstidsproduktion på över 100 ton.

Insatt tjur i semin

Ett stort avelsintresse i kombination med att använda de främsta verktygen vi har - genomisk analys och embryotransfer, ger resultat. Det krävs inte bara skicklighet att välja rätt tjur till rätt ko, utan kons avelsmaterial måste vara av toppklass. Stort fokus i avelsmålet är hälsosamma och fruktsamma kor, egenskaper som har mycket låg arvbarhet. Något som tar flera generationer att förändra.

På bild finns två av pristagarna som hittat vägen till framgång genom ett gediget, målmedvetet och långsiktigt avelsarbete.

Godkända köttrastjurar

Här är tre av pristagarna som har tjurar som blivit auktionsgodkända vid köttrasprövningen på Gunnarp.

Reproduktionsmästare

I samband med nyheten om RE som nyckeltal i MinGård presenterades också kretsarnas reproduktionsmästare.
Här kan du läsa hela nyheten