MinGård® underlättar Martinas planering

Med managementverktyget MinGård får Martina Schagerlund, Årets nötköttsföretagare i Södermanland 2021, en god överblick över verksamheten.

På Lindholms gård utanför Eskilstuna har Martina integrerad dikoproduktion med 105 dikor. 15 till 20 procent av kalvarna blir rekryteringsdjur och resten föds upp till slakt. Djuren är av raserna Charolais, Simmental och Angus. Vall, för vinterfoder till djuren, odlas på 80 hektar och under sommarsäsongen betas såväl åker som naturbete på en yta av 130 hektar. Därtill odlas 380 hektar spannmål.

Martina Schagerlund, Årets nötköttsföretagare i Södermanland 2021

– Med MinGård går det att analysera och felsöka mer, vilket gör att man kan ha mer framförhållning i sin produktion, och jag rapporterar direkt till CDB via MinGård.

Smidig rapportering sparar tid

För cirka två år sedan började Martina Schagerlund med MinGård, där hon kan hämta upp uppgifter från KAP.

– Har man så många djur som jag måste man ha ett system, annars går det inte att hålla koll. Jag använder MinGård för rapportering till CDB av kalvningar, försäljning och inköp av djur. Det är verkligen smidigt!

Martina använder flera av funktionerna i MinGård, till exempel rapporterar hon in djurens vikter. Vägning sker vid födsel, installning och i februari innan slakten. Just inför slakten är MinGård till stor hjälp.

– Det är jätteviktigt att man väljer rätt djur till slakt vid rätt tillfälle, så att man inte bara går på hur de ser ut. Vi har ju vägt djuren och genom att köra ut listor från MinGård vet vi vilka vi ska skicka till slakt.

Nyttiga listor

Avdelningshanteringen är också värdefull för Martina.

– Idag har vi 11 till 12 olika grupper på bete. Genom avdelningshanteringen vet jag var alla djur är. Grupphanteringen i MinGård, där det både går att skapa egna grupper och använda befintliga, är viktig för Martina. Hon har grupper för rekrytering, dåligt lynne, klövar och för vilka handjur som är stutar.

När djur till exempel ska tas ut till rekrytering går det att välja olika parametrar, som horn, tvilling, att alla ska vara födda före 1 mars eller att de ska ha en viss vikt.

– Lägger man in de här parametrarna får man en lista, som kanske visar att det finns 25 av 55 att välja mellan.

Just att kunna köra ut en lista från MinGård är också smidigt när Martina säljer sina tio kvigkalvar per år.

– Det är jättebra för kunden att kunna få en lista med födelsevikt, ras och vem som är mamma och pappa.

Effektivt system

I MinGård registrerar Martina även betäckningar, dräktighet och hornstatus. Vinsterna här är bland annat att när kalven registreras kommer det automatiskt upp vem som är pappa. I och med att kalvningsförloppet också ska kryssas i går det att se om en tjur ger många svåra kalvningar.

– Det är bra att ha ett system för detta, för det blir inte på samma sätt om man står med ett anteckningsblock. MinGård effektiviserar arbetet, vilket på lång sikt ger en bättre lönsamhet, avslutar Martina Schagerlund, som i november är med och tävlar om den nationella titeln Årets nötköttsföretag vid Köttriksdagen.