Provmjölka direkt i mobilen

Nu kan du rapportera provmjölkningen via mobilen eller surfplattan med verktyget Mobil provmjölkning.

Ny provmjölkningsrapport utvecklad av Kokontrollen®

Du registrerar mjölkmängden och läser in provkoppens streckkod med hjälp av mobilkameran, eller surfplattans kamera. Verktyget Mobil provmjölkning ingår för dig som är ansluten till Kokontrollen®.

Förenklad provmjölkning

Verktyget är anpassat för provtagning vid ett tillfälle, antingen vid morgon- eller kvällsmjölkning. Genom att läsa in provkoppens streckod säkrar du upp analysen ytterligare. Kopplingen mellan ko och analys blir alltså säkrare, även om provkopparna skulle bladas ihop. Dessutom blir andra anvancerade analyser till 100% på rätt individ, som vid PCR och Dräktighet Analys. 

När provmjölkningen är avslutad skickas öronnummer, mjölkmängder och streckkoder direkt från mobilen till oss. De uppgifter du skickar in hittar du sedan i MinGård®.

- Så kommer du igång med Mobil provmjölkning

Kompletterande lösningar

Det är också möjligt att koppla en extern skanner till mobiltelefonen eller surfplattan. En bordskanner eller en blåtandsskanner kan göra det ännu enklare registrera in provkoppens streckkod. På sikt kan en sådan lösning ersätta Eziskannern. Utveckling för hämtning av mjölkmängder från NCDX och andra managementsystem finns också med i planen.