Säkra din ersättning för året

Du som är Arlaleverantör har nu möjlighet att delta i Arla klimatberäkning. Årets inregistrering är öppen fram till 31 augusti.

Lönsamt att delta i Arlagårdens alla delar

Alla mjölkproducenter som levererar till Arla behöver regelbundet registrera in uppgifter i webbverktyget Arlagården®. Arla klimatberäkning är obligatorisk för gårdar med ekologisk produktion och frivillig för konventionella.

Arla klimatberäkning fylls i en gång per år. Registreringen är öppen mellan 1 februari och 31 augusti. Genom att delta får du en ersättning på cirka 10 öre/kg mjölk. Det betyder att en besättning med 100 kor kan tjäna upp till 100 000 kronor på helårsbasis! 

Arlagården och Arlagården plus fylls i kvartalsvis och registreringen är öppen i februari, maj, augusti och november.

Vill du lägga tiden på annat?

Dra nytta av tjänsten Arlagården inregistrering.
Arlagården inregistrering

Alla som deltar får rådgivningsbesök  

Alla deltagare blir kontaktade av en hållbarhetsrådgivare från Växa Sverige, för att planera in en tid för besöket.

Rådgivningen för 2021 inleds i juni i år och förväntas pågå till och med februari 2022. Nytt för i år är att Arla erbjuder resultat och rådgivningsverktyget online. En stor fördel både för lantbrukare och rådgivare.
Mer om Arla klimatberäkning och rådgivningsbesök