Snabbt att få fram djur i olika åldrar

Nu kan du lägga in ett valfritt datum i MinGård® och få beräknat hur många djur du hade på gården just den dagen.

Åldersfördelning i MinGård® 

De åldersintervall som djuren ska delas in i väljer du själv. Och du kan sortera på valfritt datum. Praktiskt när du behöver inventera djurantalet vid exempelvis bokslut.

Resultatet visas både som diagram och tabell. Du kan även få listor med uppgifter om de djur som ingår i varje åldersintervall.

Diagram

Här framgår åldersfördelningen på gårdens ungtjurar och ett fåtal kvigor den 1 januari 2021. Flest tjurar finns intervallet 12-18 månader.

Tabell

Här summeras djuren, totalt 463 djur den 1 januari 2021.