Vi sätter säkerheten först

Snabbmöte varje morgon med säkerheten i fokus har gett oss överblick och förbättringsidéer.

Lean skapar delaktighet och förståelse

På Bordsjö Skogar AB har man dikor, eko-höns, fastigheter och skog. Här började arbetet med Lean för cirka två år sedan. I den sju personer stora arbetsgruppen har man valt att lägga särskilt fokus på säkerhet och på att få en gemensam överblick över vad som händer i företaget.

- Vi har snabbmöte klockan sju varje morgon. Där stämmer vi av vad som händer idag, hur det gick med säkerheten i går och om vi nådde målen vi satte. Om någon kommer med en förbättringsidé går vi igenom den och vänder och vrider på den tillsammans tills vi är nöjda. Sen får den som är mest lämpad bära idén vidare. Är man mer delaktig så får man förståelse för varandras arbete också, säger Göran Johansson, driftledare. 

- Det har gått förvånansvärt lätt att komma in i de här metoderna, så nu arbetar vi som vi tänkt. Men Lean slutar inte när man är nöjd, utan pågår hela tiden, säger Göran. Och skulle vi fastna i något så ringer vi coachen. 

Så här ser tavlan ut hos Bordsjö Skogar AB, en av många gårdar som arbetar med Lean. Foto: Katarina Steen
Pulstavlan blir lite som en lägesbild i en polisdeckare. Det är framför den Bordsjö Skogar AB samlas på morgonmötet för att rapportera och ta nästa steg i arbetet. 

Som att träna ett fotbollslag

Det är Katarina Steens beskrivning av hennes arbete med Lean ute på gårdarna.  

- Vi som arbetar med Lean är inte rådgivare i egentlig bemärkelse, utan mer som coacher. Arbetet är lite som att träna ett fotbollslag, säger Katarina. När Lean introducerades i Sverige var det ett nationellt projekt där man skrev kontrakt på 18 månader. Nu är det kunden själv som bestämmer takten, och så anpassar vi metoder och besök. 

Lean brukar beskrivas som ett sätt att effektivisera, för att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser. Men Katarina Steen, en av Leancoacherna, menar att Lean går djupare än så. Metoden har tydliga paralleller till motivation inom idrotten. Lean är ett teamarbete som kräver tid och vilja att förändra hos de som deltar.

Säkrare, roligare och effektivare

- Vid det första besöket träffar jag hela personalgruppen, förklarar Katarina. Här tittar hon på vilka som ingår i gruppen, vilka tempon, styrkor och svagheter det finns. Efter det ger hon sig ut i verksamheten. Vi undersöker tillsammans vad som kan göras mer effektivt, eller planeras om så att arbetet blir säkrare, roligare och effektivare med färre steg.  

När Katarina väl fått en bild av hur gården fungerar, och vilka mål man har, öppnar hon sin verktygslåda med metoder och praktiska lösningar. Det är viktigt att personalgruppen själv bestämmer hur man vill gå vidare. 

Kommunikation, ordning och rutinkontroll

Ordning och kommunikation är viktigt. Katarina föreslår ofta pulsmöten, som är 5 till 15 minuter långa och som genomförs stående. Med en så kallad pulstavla kan man styra upp dagens arbete genom aktuell status. Då får alla samma uppdaterade bild av läget, och kan se hur det egna arbetet är kopplat till gårdens mål.  

I Lean kontrollerar alla sina egna rutiner. Det du prioriterar blir en punkt på mötet, kontrolleras och checkas av. Det blir ett självkontrollsystem där var och en tar ansvar för både sitt eget och det gemensamma jobbet.

Det gruppen vill förändra genomförs tillsammans och det ofta leder till att förbättringen bibehålls, samtidigt som det skapas en mer inspirerande och motiverande arbetsplats. Sammantaget leder detta till förbättringar som gör arbetet mer lönsamt.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 05 07

Mobiltelefon:
076-109 07 97