VikingHolstein - 6 nya tjurfäder

Nu kommer nya intressanta holsteintjurar på en mycket hög nivå, och med flera olika profiler. VH Hatch är ett exempel. Han har inte bara mycket bra exteriör, utan även god produktion, hälsa och reproduktion.

VH Swish - äntligen på listan

Nu kommer den högst värderade tjuren någonsin ut på tjurfaderlistan - VH Swish, med ett NTM på +46! Han ligger inte bara högst på listan han är dessutom från Sverige. Född hos Jenny Samuelsson i Kisa och hans moder 834 Lusta står hos Ingemar och Lina på Ryd.

Läs mer om 834 Lusta

Två nya hornlösa tjurfäder 

VH SlyPPRC är en Homozygotiskt pollad tjur med ett NTM på +36. Så glädjande att se att NTM nivån stiger hos de hornlösa tjurarna. Det är nu första gången vi ser en tjur som är bärare av dubbla gener för hornlöshet på denna höga nivå.

Även den hornlösa tjuren VH Sovran P kan nog fånga mångas uppmärksamhet förutom att han kan ge hornlösa avkommor är han en tjur med hög produktion och stor kropp. Han kommer från en internationell kofamilj som gett många bra tjurar och hans mor är bedömd very good 89 i helhet med excellent juver på 95!  

Läs mer om de nya tjurarna

Mor till VH Swish
Mor till VH Swish

VH SlyPPRC
VH SlyPPRC