Hitta rätt skördedatum för vallen

Äntligen är säsongen igång! Vallarna har börjat växa och årets första provklipp gjordes i Skåne i början av veckan. På vallprognos.se finns nu resultaten redovisade.

Ta hjälp av vallprognos.se

Vallfodret är det absolut viktigaste fodret, speciellt i dessa tider med höga foderpriser. Det är också det foder som varierar mest i näringsvärde. På vallprognos.se kan du följa utvecklingen av vallen i ditt område. Genom att kombinera väderdata, prognoser och analyser av den växande grödan kan vallprognos.se förutsäga det bästa skördedatumet.

- Jag rekommenderar alltid mina kunder att följa kurvan på vallprognos.se noga varje år. Erfarenheten visar att de lantbrukare som använder vallprognos.se i kombination med bedömning av utvecklingsstadium i sina egna vallar, oftast har betydligt bättre näringsvärden i fodret, säger produktionsrådgivare Hans Lindberg, som också är en av grundarna till sajten.

Nytt utseende på kartan

För att få tydligare provpunkter på kartan har den uppdaterats till en ny design. Förra året blev sidan mobilanpassad, vilket varit mycket uppskattat. Dessutom började redovisning av OMD, organiska substansens smältbarhet, som är ett mått på hur djuren bryter ner fodret.

Många lantbrukare har haft stor hjälp av OMD, då det ger en mer fullständig bild över vallens mognadsstadie. Din rådgivare har information om hur du tar egna prognosprover och ger råd kring hur du fastställer en optimal skördetid. 

Kolla in prognosen för ditt område på vallprognos.se